DIGMA.plO nas | oferta
  REFERENCJE  
S....g Polska sp. z o.o. - certyfikowana instalacja 96 torów transmisyjnych.
Spó?dzielnia Mieszkaniowa w ?odzi - instalacja sieci strukturalnej.
Powiatowy Urz?d Pracy w Zgierzu - rozbudowa sieci MOLEX.
Arcus SI sp. z o.o. - budowa sieci teleinformatycznej - 800 punktów.
  KATEGORIE  
  INFO  
- okablowanie sieci komputerowych/strukturalnych
- parametry drutów miedzianych
- Systemy Sygnalizacji Po?arowej
- adresowanie IP
- podstawowe komendy Linux
- podstawowe komendy Windows
- Microsoft - praktyczne porady
- Program gwarancyjny Telegartner
06-12-2022 roku

Zapraszamy na nasze AUKCJE ALLEGRO !

P.P.H.U. Digma
 gg: 8847599 (Zbyszek)
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
Szczegóły artykułu nr J01010A0035 (TNC wtyczka prosta zaciskana G30/G54)
TNC wtyczka prosta zaciskana G30/G54powrót
( J01010A0035 ) TNC wtyczka prosta zaciskana G30/G54
wtyczka TNC G30/G54
nr art. : J01010A0035
Producent : Telegärtner
Termin realizacji : do 21 dni
Cena : 22,80 PLN (za 1 szt.)
   

TNC wtyczka prosta zaciskana G30 (1.5/3.8); G54 (1.5/3.8 FLEX). 


G?ówne cechy:
 impedancja 50Ω
 wymiary: a=31,2, b=13
 grupy kabli:  G30 (1.5/3.8); G54 (1.5/3.8 FLEX) 
   02YS(ST)CY 1.4/3.7-50 LI
   1.4/3.8 AF
   7808A
   CNT-240
   H 155
   HPF 240
   LMR-240
   MRC 240 AFB
   S 04172 D
   TZC 500 25
   WCX240
   02YS(ST)CY 1.4/3.7-50
   SPEEDFOAM 240 HFJ
   SX 04172 B-60


 


 


Telegärtner GmbH jest wiod?cym producentem na ?wiatowym rynku, profesjonalnych rozwi?za? w zakresie transmisji danych od ponad 60 lat. Program produkcyjny obejmuje z??cza koncentryczne w.cz., rozwi?zania sieciowe dla okablowania strukturalnego budynku, ?wiat?owodowe rozwi?zania do przesy?ania danych oraz rozwi?zania przekazu danych w przemy?le.


 


Korzy?ci wynikaj?ce ze stosowania osprz?tu Telegärtner:  • instalacja okablowania strukturalnego mo?e zosta? obj?ta certyfikatem oraz gwarancj? systemow? producenta na niezmienne parametry transmisyjne przez okres 25 lat (szczegó?y),

  • najwy?sza jako? produktów Telegärtner gwarantowana jest certyfikacj? w systemie DIN ISO 9001:2000 oraz DIN ISO 14001:2004, która obejmuje ca?? firm?,

  • wszystkie podzespo?y i osprz?t Telegärtner, produkowany jest w standardach umo?liwiaj?cych zastosowanie ich w rozwi?zaniach ró?nich producentów,

  • osobna rodzina z??czy Telegärtner STX dla zastosowa? w przemy?le,

  • nowatorskie rozwi?zania dzi?ki ponad 60-cio letniemu do?wiadczeniu w produkcji podzespo?ów dla bran?y telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej.

Pliki do pobrania:
1. za??czona instrukcja
2. dane techniczne
419( J01010A0035 ) TNC wtyczka prosta zaciskana G30/G54
wymiary
Grupa towarowa:
sieci strukturalne -> gniazda i wtyki
Przy okazji tego produktu, użytkownicy najbardziej byli zainteresowani:
1. Panel krosowy 6-portowy RJ45 kat.6A na szyn? TH35 - ekranowany (Telegärtner)
2. Wtyk RJ-45 kat. 6A ekran MFP8 STX (Telegärtner)
3. kat.7 S/FTP skr?tka drut, zielony, PUR 500m. (Telegärtner)
4. Panel ??czeniowy 19" 12xVM 8-8 kat.7 - ekranowany (Telegärtner)
5. Wtyk RJ45 kat.6A MFP8 STX AWG22 z d?awic? (Telegärtner)
6. Wtyk RJ45 kat.6A UFP8 4x2xAWG 23-27 (Telegärtner)
7. ??cznik VM 8-8 kabla UTP/FTP kat.7 - pojedy?czy ekranowany (Telegärtner)
8. Wtyk RJ45 kat.6A ekran STX IP20 czarny (Telegärtner)
9. wspornik TOC na szyn? 38mm lub TH35 (Telegärtner)
10. Wtyk RJ45 kat.6A ekran MFP8 90st. STX (Telegärtner)
powrót
2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.02 sec.