DIGMA.plO nas | oferta
  REFERENCJE  
S....g Polska sp. z o.o. - certyfikowana instalacja 96 torów transmisyjnych.
Spó?dzielnia Mieszkaniowa w ?odzi - instalacja sieci strukturalnej.
Powiatowy Urz?d Pracy w Zgierzu - rozbudowa sieci MOLEX.
Arcus SI sp. z o.o. - budowa sieci teleinformatycznej - 800 punktów.
  KATEGORIE  
  INFO  
- okablowanie sieci komputerowych/strukturalnych
- parametry drutów miedzianych
- Systemy Sygnalizacji Po?arowej
- adresowanie IP
- podstawowe komendy Linux
- podstawowe komendy Windows
- Microsoft - praktyczne porady
- Program gwarancyjny Telegartner
04-06-2023 roku

Zapraszamy na nasze AUKCJE ALLEGRO !

P.P.H.U. Digma
 gg: 8847599 (Zbyszek)
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
| Urz?d Parcy w Zgierzu |

PPHU Digma jako certyfikowany instalator MOLEX,  w grudniu 2014 roku wykona?a rozbudow? sieci strukturalnej w Powiatowym Urz?dzie Pracy z Zgierzu. Zakres prac obejmowa? rozszerzenie istniej?cej sieci o kolejne 48 tras w kategorii 6. Prace zako?czone dokumentacj? wraz z pomiarami dla kategorii 6.

Rekomendacja pisemna Dyrektora PUP w Zgierzu.

2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.01 sec.