DIGMA.plO nas | oferta
  REFERENCJE  
S....g Polska sp. z o.o. - certyfikowana instalacja 96 torów transmisyjnych.
Spó?dzielnia Mieszkaniowa w ?odzi - instalacja sieci strukturalnej.
Powiatowy Urz?d Pracy w Zgierzu - rozbudowa sieci MOLEX.
Arcus SI sp. z o.o. - budowa sieci teleinformatycznej - 800 punktów.
  KATEGORIE  
  INFO  
- okablowanie sieci komputerowych/strukturalnych
- parametry drutów miedzianych
- Systemy Sygnalizacji Po?arowej
- adresowanie IP
- podstawowe komendy Linux
- podstawowe komendy Windows
- Microsoft - praktyczne porady
- Program gwarancyjny Telegartner
04-06-2023 roku

Zapraszamy na nasze AUKCJE ALLEGRO !

P.P.H.U. Digma
 gg: 8847599 (Zbyszek)
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
Digma.pl - internetowy system zapytań ofertowych
Digma - Systemy Sygnalizacji Po?arowej
2014-06-03

Mi?o nam poinformowa?, ?e firma PPHU Digma wprowadzi?a do swojej oferty us?ugi instalacji oraz konserwacji systemów sygnalizacji po?arowej opartych na konwencjonalnych urz?dzeniach firmy Satel.

Systemy Sygnalizacji Po?arowej (SSP) s? skutecznym ?rodkiem zapewniaj?cym bezpiecze?stwo ludziom, zwierz?tom oraz ?rodkom materialnym na wypadek po?aru. Pozwalaj? wykry? po?ar w bardzo wczesnym stadium rozwoju i w zale?no?ci od konfiguracji SSP, zawiadomi? odpowiednie s?u?by, Stra? Po?arn? oraz uruchomi? urz?dzenia ga?nicze.Satel - Systemy Sygnalizacji Po?arowej

Administrator
<<< poprzedninastępny >>>
2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.01 sec.